Üniversitemiz Çeşitli Birimlerine Öğretim Üyesi Alınacaktır

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/ana sanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgelerin onaylı sureti (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

1-       Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

2-       Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

3-       Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

        

 NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

Başvuru Başlama Tarihi: 26.12.2019

Son Başvuru Tarihi: 09.01.2019

           Duyurulur.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Sınıf eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Türkçe ve Kırgızca'da karşılaştırmalı dilbilim konusunda çalışmaları olmak

İlahiyat        Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Konstantin’in Hıristiyan teolojisine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

İbn Sina felsefesinde varlık ve mahiyet konusunda çalışmaları olmak.

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Eyyubi Dönemi tefsir anlayışı konusunda çalışmaları olmak.

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Modern Arap romanı konusunda çalışmaları olmak.

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Endülüs Arap Edebiyatı konusunda çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Şiir Mecmuaları ve Osmanlı Sahasında çalışmaları olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

1980 Sonrası Türk Öyküsü ve Monografi konusunda çalışmaları olmak.

Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak

Psikoloji

Genel Psikoloji

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Dr.Öğr.Üyesi

5

1

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak

Mühendislik Fak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Elektriksel bariyer boşalmaları ve aktif harmonik filtreler konusunda çalışmaları olmak

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Dr.Öğr. Üyesi

4

1

İşaret işleme ve hareket tanıma konusunda çalışmaları olmak

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Müh. Kuramsal Tem.

Dr.Öğr. Üyesi

4

1

Derin metrik öğrenme alanında çalışmaları olmak.

Turizm ve Otelcilik YO

Gastronomi

Gastronomi

Dr.Öğr. Üyesi

3

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanında uluslararası uzmanlık belgesine sahip olmak.

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Dr.Öğr. Üyesi

3

1

Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olup, Rekreasyon ve Destinasyon konularında çalışmaları olmak.

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Dr.Öğr. Üyesi

3

1

Rekreasyon alanında doktora yapmış olup, Rekreasyonel hizmet kalitesi konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Biyometri ve Genetik

Doçent

1

1

Zootekni bilim alanında doçent unvanı almış olmak

Sağlık YO

Hemşirelik

Hemşirelik

Dr.Öğr. Üyesi

3

1

Hemşirelik Esasları Anabilim dalında doktora yapmış olup,  Bası yarası prevalansı ve manevi bakım konusunda çalışmaları olmak.

İ.İ.B.F.

Maliye

Maliye

Profesör

1

1

Maliye alanında Doçent ünvanı almış olmak

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

Uluslararası Girişimcilik konusunda çalışmaları olmak

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler

Dr.Öğr.Üyesi

4

2

Yönetim Organizasyon alanında doktora yapmış olmak

Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Sanayileşme ve kentleşme sürecinde değişen aile yapısı konusunda çalışmaları olmak.

 

 

 


ZAHİDE KOYUNCU (0484) 212-1111 / 3404
Personel Daire Başkanlığı
25.12.2019