Üniversitemiz Çeşitli Birimlerine Öğretim Üyesi Alınacaktır

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

 

Ayrıca adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

              1 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi başvuru yapılan birimlerimizce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

 

2 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

 

           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

           İlanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

           Duyurulur.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

   DERECE

ADET

AÇIKLAMA

ZİRAAT FAK.

BAHÇE BİTKİLERİ

BAĞ.YET.VE ISLAHI

YRD.DOÇ.

5

1

Alanında doktora yapmış olmak.

TARIMSAL BİYOT.

BİTKİSEL BİYOTEK.

YRD.DOÇ.

5

1

Bitki moleküler genetiği ve biyoteknolojisi konusunda çalışmaları olmak.

PEYZAJ MİM.

PEYZAJ MİMARLIĞI

YRD.DOÇ.

4

1

Alanında doktora yapmış olmak.

PEYZAJ MİM.

PEYZAJ MİMARLIĞI

YRD.DOÇ.

5

1

Alanında doktora yapmış olmak.

TARIM EKONOM.

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

YRD.DOÇ.

4

1

Örtülü sebze yetiştiriciliğinde girdi kullanımı konusunda doktora yapmış olmak.

MÜH.MİM.FAK.

ŞEHİR VE BÖL.PLAN

ŞEHİR VE BÖLGE PLAN.

YRD.DOÇ.

5

1

Alanında doktora yapmış olmak.

ŞEHİR VE BÖL.PLAN

ŞEHİR VE BÖLGE PLAN.

YRD.DOÇ.

4

1

Peyzaj Mühendisliği, Mimarlık veya şehir ve bölge planlama alanında doktora yapmış olmak.

ŞEHİR VE BÖL.PLAN

ŞEHİR VE BÖLGE PLAN.

YRD.DOÇ.

4

1

Tarihi çevrede yapılaşma biçimleri konusunda doktora yapmış olmak.

YAD.DİLLER YO.

MÜTERCİM TER.(ARAPÇA)

MÜTERCİM TER.(ARAPÇA)

YRD.DOÇ.

3

2

Arap Dili ve Belagati alanında doktora yapmış olmak.

MÜTERCİM TER.(ARAPÇA)

MÜTERCİM TER.(ARAPÇA)

YRD.DOÇ.

3

1

Arap Dili ve Belagati veya Arap Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEB.FAK.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

YRD.DOÇ.

4

1

Alanında doktora yapmış olmak.

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

YRD.DOÇ.

5

1

Alanında doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAK.

SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİT.

YRD.DOÇ.

4

1

Alanında doktora yapmış olmak.

TUR. İŞL.VE OTEL.

KONAKLAMA İŞLET.

KONAKLAMA İŞL.

YRD.DOÇ.

5

1

Alanında doktora yapmış olmak.

             

ZAHİDE KOYUNCU (0484) 212-1111 / 3404
Personel Daire Başkanlığı
23.1.2018