Üniversitemiz Çeşitli Birimlerine Öğretim Üyesi Alınacaktır

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilimdallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini,askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört)takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

3 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaatbelgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Duyurulur.

         Başvuru Başlama Tarihi  : 11.01.2017

         Başvuru Bitiş Tarihi       : 25.01.2017

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

   DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fak.

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd.Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Coğrafya

Türkiye Coğrafyası

Yrd.Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yrd.Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd.Doç.

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Müh.Mim.Fak.

Mimarlık

Mimarlık

Yrd.Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

BESYO

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Yrd.Doç.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

ZAHİDE KOYUNCU (0484) 212-1111 / 3404
Personel Daire Başkanlığı
12.1.2017