Görevde Yükselme Sözlü Sınav Sonucu

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 12. maddesi gereğince; sınav sonuçlarına ilişkin olarak 5 iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar 10 iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanır.

Sınav Sonuçları Ektedir.
ZAHİDE KOYUNCU (0484) 212-1111 / 3404
Personel Daire Başkanlığı
29.6.2018
+ Ek